Välkommen till Städmaskinshuset

Tel. 026 - 711 29Damm-Våtsugare     
Munstycken
Hylsor
Städrör
Filter
Centraldammsugare
Skurmaskiner

Damm-Våtsugare: Filter
 Standardfilter 
Standardfilter
JB, VTL, PV 350
Best. nr: TSF.001
Standardfilter
300 PL 16
Best. nr: TSF.002
Standardfilter
300 PL 30
Best. nr: TSF.003
Standardfilter
450 M, 1000 M
Best. nr: TSF.004
 C-filter 
C-filter
JB, VTL, PV 350
Best. nr: TCF.001
C-filter
PVL 1300
Best. nr: TCF.002
C-filter
PVL 2800
Best. nr: TCF.003
  
C-filter
PVL 4200
Best. nr: TSF.004
 Dammfilter 
Dammfilter
JB, VTL, PV 350
Best. nr: TDF.001
Dammfilter med ytterfilter
JB, VTL, PV 350
Best. nr: TDF.002
Dammfilter
PV 250
Best. nr: TDF.003
Dammfilter
PV 250, PV 601 S
Best. nr: TDF.004
 Finfilter 
Microwebfilter
300 PL 16
Best. nr: TMF.004
Microwebfilter
300 PL 30
Best. nr: TMF.005
Microwebfilter
450 - 1000 M
Best. nr: TMF.006
Finfilter
300 PL 30
Best. nr: TFF.001
Finfilter
450 M, 1000 M
Best. nr: TFF.002
 Microfilter 
Microfilter
300 PL 30
Best. nr: TMF.001
Microfilter
450 M, 1000 M
Best. nr: TMF.002
Microfilter
PVL 1300
PVL 2800
PVL 4200
Best. nr: TMF.003
 Sotfilter 
Sotfilter
PV 601 J
Best. nr: TSS.001