Välkommen till Städmaskinshuset

Tel. 026 - 711 29






230V
36V
24V



Sugmotorer


Med den mångfald av märken som finns ute på marknaden kan det vara svårt att hitta tillbaka till den som levererat en maskin till er.

Vi ser det som en angelägen uppgift att bidra till att man kan reparera och underhålla befintliga maskiner. För oss är det ett rent miljöval att man återanvänder så långt det är möjligt.

Kanske kan vårt breda sortiment av utbytesmotorer hjälpa er också.

För att underlätta sökandet efter rätt motor har vi angett mått, effekt och exempel på maskiner som respektive motor passar till.

Skulle ni trots allt inte hitta något som passar, så ring oss ändå!

H  =  Motorns höjd
D  =  Fläkthusets diameter
T  =  Fläkthusets höjd