Välkommen till Städmaskinshuset

Tel. 026 - 711 29


Industridammsugare
Dammsugare
Damm-Våtsugare

Våtsugare
Stoftsugare   Centraldammsugare
Batterisugare
Mattvättare
Sopmaskiner
Skurmaskiner
Polermaskiner
Högtryckstvättar 


 Industridammsugare: Centraldammsugare
CE 28 CE 3 CE 42 CE 56 CE 6 CE 9
Bevac 127
Bevac 911