Välkommen till Städmaskinshuset

Tel. 026 - 711 29


Industridammsugare
Dammsugare
Damm-Våtsugare

Våtsugare
Stoftsugare   Centraldammsugare
Batterisugare
Mattvättare
Sopmaskiner
Skurmaskiner
Polermaskiner
Högtryckstvättar 


Industridammsugare: Damm-Våtsugare
WD 215
WD 225
WD 245
WD 260
UZ 878 300 PL16 300 PL30 300 PL TIPP
450 M 450 TIPP 1000 M PV 250P PV 350P JB 2000
JB 3000
VTL 940