Välkommen till Städmaskinshuset

Tel. 026 - 711 29


Industridammsugare
Dammsugare
Damm-Våtsugare

Våtsugare
Stoftsugare   Centraldammsugare
Batterisugare

Mattvättare
Sopmaskiner
Skurmaskiner
Polermaskiner
Högtryckstvättar


 
 Industridammsugare: Stoftsugare
PVL 1300 PVL 2800 PVL 4200