Välkommen till Städmaskinshuset

Tel. 026 - 711 29


Industridammsugare
Dammsugare
Damm-Våtsugare

Våtsugare
Stoftsugare   Centraldammsugare
Batterisugare
Mattvättare
Sopmaskiner
Skurmaskiner
Polermaskiner
Högtryckstvättar 


Industridammsugare: Dammsugare
GD 1005 GD 930 UZ 934 100 PLR
Whisper
BACKUUM
Ryggsug
UZ 964
Ryggsug
100 RYGG
Ryggsug
ID 2050 GS/GM 83 GM 626 GB 726
GB 826
GB 833
GB 933
GB 1033
GU 350A