Välkommen till Städmaskinshuset

Tel. 026 - 711 29


Industridammsugare
Sopmaskiner
Skurmaskiner          
Singelskur
Kombiskur
Polermaskiner
Högtryckstvättar 


Skurmaskiner: Singelskur
SD 2
SD 4
SD 421 A
510 B/B-3
545 PS 333 A